สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล


ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดูทั้งหมด

คุณธรรมและจริยธรรม

ดูทั้งหมด

Covid-19

ดูทั้งหมด

OUR FANPAGE

ข่าวประกาศหน่วยงาน

   คลินิกให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 เรื่่อง "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ"2021-12-01
.....................................................
   คลินิกให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 เรื่่อง "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ"2021-12-01
.....................................................
   MSTO News :ประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM TEAM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2021-10-29
.....................................................
   ไฟล์สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบ เรื่อง Decision rules 2021-08-11
.....................................................
   เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-04-23
.....................................................
   ITD Research Forum 20202020-05-25
.....................................................

ดูทั้งหมด

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Link