สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล


ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดูทั้งหมด

คุณธรรมและจริยธรรม

ดูทั้งหมด

Covid-19

ดูทั้งหมด

OUR FANPAGE

ข่าวประกาศหน่วยงาน

   ITD Research Forum 20202020-05-25
.....................................................
   เอกสารประกอบ การสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง กัญชา คุณค่าทางการแพทย์สำหรับการรักษาความเจ็บป่วย2020-02-03
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการแก้ไขสิ่งที่พบ (finding) จากการตรวจประเมิน อย่างมีประสิทธิภาพ2020-02-03
.....................................................
   ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการแก้ไขสิ่งที่พบ2020-02-03
.....................................................
   ตัวอย่าง NC ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2020-01-31
.....................................................
   ตัวอย่าง NC ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-01-31
.....................................................
   เอกสารประกอบการ อบรมเชิงปฎิบัติการ ?เทคนิคการแก้ไขสิ่งที่พบ (finding) จากการตรวจประเมิน อย่างมีประสิทธิภาพ? 2020-01-31
.....................................................
   เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง Systems Biology for Treating Cancer จากอณูชีววิทยาสู่ชีวิทยาเชิงระบบความหวังสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง2020-01-24
.....................................................

ดูทั้งหมด

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


โครงสร้างเว็บไซต์

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลังความรู้
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ติดต่อเรา

Link