สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รายการ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งหมด

...........................................................................................................................................................................................................................................

   สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Tolerance2020-05-12
.....................................................
   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)2020-04-14
.....................................................
   สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Tolerance2020-04-14
.....................................................
   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 25632020-04-14
.....................................................
   การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ2020-04-14
.....................................................
   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562 2020-04-14
.....................................................
   สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Tolerance2020-04-14
.....................................................