สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รายการ ข่าวประกาศหน่วยงาน ทั้งหมด

...........................................................................................................................................................................................................................................

   ไฟล์สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบ เรื่อง Decision rules 2021-08-11
.....................................................
   เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-04-23
.....................................................
   ITD Research Forum 20202020-05-25
.....................................................