สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ติดต่อเรา

วันที่ :2019-12-06

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่ : 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-9510000, 02-5899860-8 ต่อ 99358, 99368

มือถือ : 081-8291014

โทรสาร : 0-25915974,0-2591-5449

E-mail : msto.gm@dmsc.mail.go.th