สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำผ้าฝ้ายมัสลิน เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำหน้ากากผ้ามากกว่าผ้าชนิดอื่น ด้วยประสิทธิภาพป้องกันละอองน้ำใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และยังคงทนซักใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

วันที่ :2020-04-15

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ กระทรวงสาธารณสุข โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้นโยบายการใช้หน้ากากป้องกันไวรัส COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยง

หน้ากากผ้าจึงเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วยและมีความเสี่ยงต่ำกว่าบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำคัญคือสามารถทำเองได้ ทำให้หลายหน่วยงานในภาครัฐสนับสนุนให้ประชาชนตัดเย็บหน้ากากผ้าขึ้นใช้เอง ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย จึงได้ทำการศึกษาชนิดของผ้าต่างๆ ที่น่าจะมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ คือ

1.สามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก

2.ป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ

3.สามารถนำไปซักได้หลายครั้งรวมถึงหาได้ง่ายทั่วไป