สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ :2021-04-23

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สามารถคลิ๊กอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ sites.google.com/view/oit8-1