สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ไฟล์สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบ เรื่อง Decision rules

วันที่ :2021-08-11

 ไฟล์สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบ เรื่อง Decision rules 

   คลิ๊กได้ที่นี่  >> drive.google.com/drive/folders/11Fd5RVjMpIq00xjq6eK-icATOTDAy8lB

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำตอบทุกๆ ข้อ จะสร้างความเข้าใจเรื่อง Decision rules และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทห้องปฏิบัติการครับ


วิทยากร: อาจารย์อวิรุทธ์

              อาจารย์กนกพร