สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม


ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดูทั้งหมด

คุณธรรมและจริยธรรม

ดูทั้งหมด

Covid-19

ดูทั้งหมด

OUR FANPAGE

ข่าวประกาศหน่วยงาน

   งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2023 2023-07-26
.....................................................
   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ครั้งที่ 4/25662023-07-26
.....................................................
   18-19.06.66 II งาน TRIUP FAIR 20232023-07-26
.....................................................
   ร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 25662023-07-20
.....................................................

ดูทั้งหมด

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Link